Groupama

Resultat HS 06122009

Resultat HS 06122009 | Résultats Hors-Stade - EAPB

TRAIL DE MONCONTOUR – 52KM – 6/12/2009

51

BERNARD

Yvan

SEM

EAPB

6 h 08

145

JOLY

Nicolas

SEM

65 EAPB

7 h 23

165

ORAIN

Bernard

V2M

14 EAPB

7 h 30

230

DROUIN

Gilles

V1M

99 EAPB

8 h 20

TRAIL DE MONCONTOUR – 26 KM – 6/12/2009

5

RICHOU

Herve

SEM

3

EAPB

02:08:24

131

BADAJOZ

Augustin

V1M

51

EAPB

 

133

ROGER

Nathalie

V1F

6

EAPB

 

TRAIL DE MONCONTOUR – 12 KM – 6/12/2009

48

HUET

Nathalie

1 F

SEF

EAPB

87

COUETIL

Jean-Paul

9

V2M

EAPB

228

CHOMAUD

Viviane

9

V1F

EAPB